Auteur archieven: Christine Fettweis

Rechtsbijstand Geldproblemen mogen geen belemmering zijn voor een bemiddeling met mij. Bemiddelingsprocedures die ik leid komen in aanmerking voor rechtsbijstand. Dat is mogelijk omdat ik erkend ben door de Federale…

Lees meer

De meerzijdige partijdigheid van de bemiddelaar De neutraliteit van een bemiddelaar is een cruciaal onderdeel van bemiddeling. Neutraliteit betekent niet dat de bemiddelaar als mens geen eigen mening of waarden…

Lees meer

Op 21 maart ’24 werd een wetswijziging aangenomen die onder meer voorziet in een nieuwe verplichte vermelding in de familierechtelijke overeenkomst van de zogenaamde EOT, de echtscheiding onderlinge toestemming. Ouders…

Lees meer

De affectieve band tussen plus-grootouders en plus-kleinkinderen U hebt recht op persoonlijk contact met uw plus-kleinkind(eren) van zodra u kan bewijzen dat u een bijzondere affectieve band met hen hebt.…

Lees meer

De gerechtelijke bemiddeling De wet onderscheid twee vormen van bemiddeling: buitengerechtelijke bemiddeling en gerechtelijke bemiddeling. Bij buitengerechtelijke bemiddeling kiezen de partijen autonoom, uit eigen overtuiging en in onderlinge overeenstemming voor…

Lees meer

De zogenaamde caucus Conflictbemiddeling gebeurt tussen de partijen. In principe voer ik geen aparte bemiddelingsgesprekken. Toch kan een één-op-één gesprek nuttig zijn. Het kan mijn inzicht in het conflict verruimen…

Lees meer

6/6