1. Elke persoon die een samenwerking met ConvergenZ aangaat en een afspraak boekt wordt verondersteld de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en goedgekeurd.
  2. ConvergenZ bemiddelt uitsluitend op afspraak.
    • Annuleren kan tot 48u voor de dag van de afspraak via email, sms of telefonisch. ConvergenZ verwittigt de andere partijen dat de afspraak wordt gewijzigd. Afspraken op maandag moeten ten laatste vrijdagavond geannuleerd worden. Wie laattijdig of niet annuleert betaalt 100% van het verschuldigde bedrag.
    • ConvergenZ behoudt het recht om een gemaakte afspraak te wijzigen ingeval van ziekte of overmacht van de bemiddelaar. De cliënt moet de sessie niet betalen en heeft geen recht op schadevergoeding.
  3. De betaling gebeurt na elke sessie. Voor het opmaken en indienen van juridische overeenkomsten vraag ik een overeen te komen voorschot. U betaalt bij voorkeur mobiel, met uw bank app of Payconic.
  4. De partijen en ConvergenZ gaan een inspanningsverbintenis aan. Ik verbind mij er toe de dossiers met de vereiste zorgvuldigheid en beroepsernst te behandelen maar geef geen garantie op succes: de cliënten blijven op ieder moment zelf verantwoordelijk voor voortgang van hun bemiddeling en de door hen gemaakte afspraken. ConvergenZ heeft geen resultaatsplicht en is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van die gemaakte afspraken.
  5. Op de website van de Federale Bemiddelingscommissie kan u de gedragscode van Erkend Bemiddelaar raadplegen.