Wat betekent ‘neutraal’ en ‘neutraliteit’?

Wat betekent ‘neutraal’ en ‘neutraliteit’?

De neutraliteit van een bemiddelaar is een cruciaal onderdeel van bemiddeling. Neutraliteit betekent niet dat de bemiddelaar als mens geen eigen mening of waarden mag hebben. Wel dat de bemiddelaar een onpartijdige houding moet aannemen ten aanzien van partijen met een geschil.

In mijn rol van bemiddelaar heb ik geen voorkeur voor één van de partijen maar houd ik rekening met ieders belang. Vandaar dat mijn neutraliteit of onpartijdigheid ook ‘meerzijdige of meervoudige partijdigheid’ genoemd wordt.

Ik sta tussen de betrokkenen. Elke partij is gelijkwaardig en krijgt de kans om haar verhaal te vertellen. Alle standpunten komen evenwichtig aan bod. Ieders perspectief telt en is waardevol.

Het is mijn taak om de verschillende versies van een situatie helder te krijgen en begrip voor de ander weer mogelijk te maken. Als bemiddelaar buig ik standpunten om naar belangen.

Dat doe ik binnen een veilig georganiseerd bemiddelingsproces. Met wederzijds respect en vertrouwen laat ik partijen samen een oplossing uitwerken die voor allen goed aanvoelt.