Kan ik mijn plus-kleinkind blijven zien na uiteen gaan van zijn nieuw samengesteld gezin?

Kan ik mijn plus-kleinkind blijven zien na uiteen gaan van zijn nieuw samengesteld gezin?

De affectieve band tussen plus-grootouders en plus-kleinkinderen

U hebt recht op persoonlijk contact met uw plus-kleinkind(eren) van zodra u kan bewijzen dat u een bijzondere affectieve band met hen hebt. Dat wil zeggen dat u eerst moet kunnen aantonen dat er een hechte, warme band is tussen u en het kind. Pas daarna kan u aanspraak maken op het recht op persoonlijk contact.

Dit omgamgsrecht is steeds ondergeschikt aan het belang van het kind. Er kunnen redenen zijn waarom uw recht op contact niet wenselijk is voor het kind. In dat geval vervalt de uitoefening van uw recht.